Nasza Firma "DANFIL " działa w zakresie:

 • Polskie obywatelstwo
 • Przegląd najważniejszych korzyści, płynących z posiadania polskiego paszportu, który gwarantuje pełnię praw obywatela Unii Europejskiej
 • Zezwolenie na pobyt Rezydenta długoterminowego UE
 • Zezwolenia na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rejestracja obywatela Unii Europejskiej
 • Karta pobytu
 • Niebieska karta
 • Zezwolenia na pracę
 • Zaproszenia turystyczne i biznesowe
 • Przedłużenie każdego rodzaju wizy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Odwołania od decyzji negatywnej Wojewody Mazowieckiego
 • Skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Pomoc w rozliczeniach podatkowych Cudzoziemców
 • Rejestracja działalności gospodarczej, spółek
 • Uzyskanie opinii starosty na lokalnym rynku pracy
 • Wypełnienie różnych wniosków