Nasze Biuro:  "DANFIL",
al.Solidarności 72, lok. 9, 00-145 Warszawa.

Nelya Demendetska:
   tel.: +48-691-772-397(polski, ukraiński, rosyjski).
   e-mail: danfil2@interia.pl

Olena Chukhnovska:
   tel.: +48-514-088-104(polski, ukraiński, rosyjski, angielski).
   e-mail: o.czuchnowska@o2.pl

Julia Wiszniakowa:
   tel.: +48-792-607-017(rosyjski, polski, angielski).
   e-mail: wiszniakowa@gmail.com