Czy chcesz realizować siebie?

Masz dużo pomysłów na własny biznes, ale brakuje ci wiedzy i czasu?

Pomożemy ci!!!

Z nami realizujesz swoje marzenia i otrzymasz sukcesy!

Polskie prawo przewiduje możliwość założenia sześciu rodzajów spółek. Od cywilnych począwszy, a na akcyjnych skończywszy. Każda z nich wiąże się z innymi wymaganiami regulacjami dotyczącymi jej funkcjonowania.

Spółki stanową jeden z rodzajów formy organizacyjne - prawnej, pod postacią których funkcjonują przedsiębiorstwa. Natomiast podstawę prawną do ich tworzenia i funkcjonowania stanowi Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 roku oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. Z punktu widzenia podstawy ekonomicznej utworzenia spółki, podzielić je można na spółki: osobowe (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie) oraz kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).

Najczęściej są otwierane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki cywilne.